Romance Kakumei

Das Ensemble stellt sich vor

Ongaku no Kara feat. Romance Kakumei

Hanami 2010 (09.05.2010)

Musumeyaku

Otokoyaku

AnthyUtena
Su-SiHanamichi
KaoriKatha
MichiLilli
HachikoYuzu
LunaSabine
Hebi
Deutsch Englisch