Romance Kakumei

Kaaron

About you: Kaaron
Stagename:
Kaaron
Zodiac sign:
Aquarius (31.01.)
Currently:
Nurse
"Career":
2003 - 200? Yume
2005 - 2008 Romance Kakumei
Level:
8th Stage Otokoyaku (retired)
Roles:
Ai to Shi no Rondo - Revue Dance: Ensemble Musume
Das Pas de Deux zwischen Liebe und Tod: Ensemble Otoko und Musume
This is Takarazuka!: Ensemble Otoko
The Importance of Being in Love: Ensemble Otoko
Facettes d'Amour: Alain de Chapeau, der Choreograph

Interview with Kaaron

German English